Yaşam Koçluğu

Profesyonel koçluk, bireylerin kendileri için seçtikleri hedeflere ulaşmalarında performanslarını artırarak, iş ve özel yaşamlarında kaliteli ve etkin sonuçlar elde etmelerini hedefleyen, mesleki bir yardımdır.

Koçluğun tanımı nedir?
Profesyonel koçluk, bireylerin kendileri için seçtikleri hedeflere ulaşmalarında performanslarını artırarak, iş ve özel yaşamlarında kaliteli ve etkin sonuçlar elde etmelerini hedefleyen, mesleki bir yardımdır. Koçluk, gerçek içsel potansiyeli ortaya çıkararak, değişimler yaratmayı sağlamak için verilen profesyonel bir hizmettir. Koçluk, çekirdek inançlarımızla, yeteneklerimiz arasındaki ilişkiyi anlayarak, “yapabilirim” düşüncesini ortaya çıkarmaktır

Yaşam koçu olarak size nasıl katkı olabilirim?
Profesyonel yaşam koçluğu hizmetim, hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye yardım eder. Gerçek bir içsel özgürleşmenin sağlanmasına destek verir. Kişinin hem kendi hem de başkalarının hayatı için bir fark yaratabileceği donanıma sahip olmasına yardımcı olur. Herkes ile iletişim becerilerinin gelişmesine, kaliteli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. Yaşam karmaşası içinde, olayları daha objektif ve duygulardan arınmış değerlendirme yapmaya yardımcı olur. Yaşama karşı direnç içinde değil, yaşam ile birlikte akarak, farkındalık geliştirerek yaşamaya yardımcı olur. Kendisine yeni bir yaşam alanı açmak isteyen kişiler için, geçerli, etkin bir araç sunar. Karmaşayı, öğrenme fırsatına dönüştürmek için yeni bir bakış açısı kazanmaya yardımcı olur. Duygularınızı yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde karşılık vermeyi öğrenmenize yardımcı olur.

Kimler koçluk hizmetinden faydalanabilir?
Hayatını sürdürürken, bazı hedeflere ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, motivasyon gereksinimi duyuyorsanız, yeteneklerinizi tam ve net olarak ortaya çıkarıp kullanmak istiyorsanız, yaşam koçluğu hizmeti alabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Eğitimin Konu Başlıkları