Şamanik Şifa

Şamanik enerji tıbbı, sağlık koşullarını oluşturursanız, o hastalığın kendiliğinden ortadan kalkacağı anlayışına dayanır.

Bir Şamanın Mucizevi Araçları

Şamanlar, kutsallığın ilk teknisyenleriydiler. Cennetin ve dünyanın işleyişini anlamışlardı. Şamanlar için bilgi ve bilgelik arasında bir fark vardır. Bilgi, suyun H2O olduğunu söylemektir. Bilgelik ise, suyu yağmur olarak yağdırabilmektir. Bilgelik bir güç eylemidir, iyileştirmekle ilgilidir. Bir yılan tarafından ısırılırsanız, gidip şamanınıza görünmek istemezsiniz, acil servise gidersiniz, ama daha sonra yılanın sizi neden ısırdığını öğrenmek için şamanınızı görmeye gitmek istersiniz.

Şamanik enerji tıbbı, sağlık koşullarını oluşturursanız, o hastalığın kendiliğinden ortadan kalkacağı anlayışına dayanır. Sağlık, sürdürdüğünüz yaşam tarzınızın, doğayla olan bağlantınızın, vücudunuza ne aldığınızın, nasıl dua ettiğinizin, nasıl affettiğinizin, evrenin kaçınılmaz olarak haklı olduğunuzu kanıtladığına dair inançlarınızın yan etkisidir. Sahip olduğunuz her inancın kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğunu ve evrenin sizi her zaman haklı çıkaracağını unutmayın. Ne yazık ki bugün bize tam olarak nasıl öleceğimizi söyleyen bir dizi kolektif inanç var.%30’umuz kanserden,%29’umuz kalp hastalığından öleceğiz,85 yaşına kadar yaşarsanız, teşhis edilebilir Alzheimer olma ihtimaliniz %50 olacak. Bu, hayallerin gerçekleşebileceğine inanmayan insanlar için, doğru ve gerçek olan bir dizi kolektif inanç yapısıdır.

Şamanik enerji tıbbında öğrencilerime, bu konuda eğitim veriyorum. Sağlıklı olma hayalimizi gerçekleştirebileceğimizi öğretiyorum. Bir istatistik olmamıza gerek olmadığını, kendi hayalinizin sorumluluğunu almadığınız zaman bir istatistik olacağınızı anlatıyorum. Bu, şamanların 50.000 yıl önce yapmayı öğrendikleri bir şeydi. Yani bu, yeni bir gelenek değil. Bu bugün en ileri fizik anlayışıyla, en gelişmiş beyin bilimi ile birleştirebildiğimiz çok eski bir bilgelik geleneğidir. Şamanlar 1000 yıldır bedeni ve zihni iyileştirmekle ilgileniyorlar. Şamanlar hastalığı iyileştirmekle ilgileniyorlar. İyileştirmekten daha da önemlisi hastalığın ilk başta nasıl önlenebilceğiyle ilgileniyorlar, böylece hasta bir vücuda müdahale etmek zorunda kalmıyorlar. Yani önleme konusunda ustalar. Fiziksel bedeni çevreleyen ışıklı enerji alanından hastalık izlerini temizleyerek hastalığı önlüyorlar.

Bir bilgi verme alanı olan, nasıl iyileşeceğimizi, nasıl hastalanacağımızı, nasıl yaşlanacağımızı ve nasıl öleceğimizi bildiren bir enerji alanımız olduğunu ve bu bilgi alanının kalitesini yükseltebileceğimizi böylece hastalıkları ve aile dramlarını, öz güven eksikliği ve yoksunluk duygusunu ve ebeveynlerinizin yaşadığı korkuları yaşamak zorunda kalmayacağımızı öğreneceğiz. Bu alanın kalitesini yükseltebileceğimizi, böylelikle hayatlarımızı, sadece ailemizden miras kalan genetiği veya içinde büyüdüğümüz aile dramlarını düzeltmekle geçirmek yerine kendimiz için otantik bir yaşam hikayesi yazmaya başlayabileceğimizi gerçekten orijinal bir hikaye yazabileceğimizi öğreneceğiz ama bunu yapmak için, eski hikayeleri silmemiz gerekiyor.

Aydınlık enerji alanınızın içeriğini ve kalitesini yükseltmek, şamanik bilgeliğe uyumlanmak, inisiye olmak, şamanik şifa teknikleri öğrenip uygulamak isterseniz, sizler için Dr.Alberto Villoldo’dan aldığım eğitim ve inisiye olmam neticesinde hazırladığım eğitim videolarını satın alarak, Bir Şamanın Mucizevi araçlarına sahip olabilirsiniz. Böylece vücudunuzun kalitesi yükseltebileceksiniz, farklı yaşlanan, farklı iyileşen ve farklı şekilde ölen bir beden yaratabilirsiniz. Bu, geleceğin tıbbıdır. Geleceğin tıbbı farmakoloji değildir, ilaçlar değildir. Sağlığın geleceği enerji tıbbıdır. Sağlığı oluşturabilmeniz için alanınızın kalitesini yükseltebilir, böylece hastalık tedavi etmek zorunda kalmazsınız.

Eğitim İçeriği

Eğitimin Konu Başlıkları